Mostenire

Colecţia „Moştenire” reuneşte mari scriitori clasici români, precum și scriitori aproape necunoscuți cititorului nostru, într-o aleasă şi largă selecţie, cuprinzând operele lor fundamentale, însoţite de studii introductive şi tabele cronologice cu datele cele mai importante din viaţa şi opera scriitorului în cauză, note, comentarii şi repere istorico-literare, ce facilitează familiarizarea cititorului cu opera şi contextul literar al acesteia. Valoarea colecţiei rezidă şi în faptul că din texte au fost eliminate croşetele impuse de vechea cenzură, iar la pregătirea ediţiilor îşi dau concursul prestigioşi cercetători din România şi Republica Moldova. Până în prezent în colecţie au apărut cca 100 de volume semnate de Ioan Neculce, Dimitrie Ralet, Iacob Negruzzi, Constantin Stamati, Alexandru Vlahuţă, Ioan Slavici, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Barbu Delavrancea, Vasile Bogrea, Octavian Goga, Alexei Mateevici, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Petre V. Ştefănucă, Gheorghe V. Madan, Dumitru C. Moruzi, Ion Buzdugan, Leon Donici, Magda Isanos, Alecu Russo, Ion Luca Caragiale, Constantin Negruzzi, Dimitrie Cantemir etc.


Ediția Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri, îngrijită de distinşii hasdeologi Stancu Ilin şi I. Oprişan, este alcătuită din 21 volume și include opera vastă și extrem de variată a lui Hasdeu. Primul volum din serie (Poezii) a apărut în 1993, iar în anul 2013, Editura a scos de sub tipar ultimele volume ale ediției: Cuvente den bătrâni (vol.10 și 11) și Etimologicum Magnum Romaniae (vol. 12, 13, 14).
Aprecierea seriei integrale Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri în 16 volume cu Premiul Ministerului Culturii „C. Stere” în domeniul literaturii (2013) servește drept dovadă a valorii și importanței ediției.

Cu ediția Leonid Dimov, colecția „Moștenire” a Editurii „Știința” ajunge la 100 de titluri de carte (volumul 1 a ediției Dimov este cu numărul 99, iar volumul 2, cu numărul 100 în lista titlurilor din această colecție).

Este o performanță remarcabilă pentru o COLECȚIE DE BIBLIOTECĂ, inițiată și îngrijită de neobositul cercetător, om al cărții și editor de vocație, Mihai Papuc, coordonatorul colecției.

O colecție solicitată de cititori și care, prin intermediul programului de editare a cărții naționale a Ministerului Culturii chiar ajunge în bibliotecile publice.

Mostenire

Sunt 77 produse.

Se afiseaza 1-77 din 77 produs(e)