EDITURA STIINTA

Editura Stiinta

        Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa (în continuare Editura Ştiinţa) are o istorie de mai bine de o jumătate de secol, fiind cea mai veche instituţie editorială din spaţiul Republicii Moldova. Fondată în 1959 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în scopul valorificării editoriale a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale savanţilor din republică, EdituraŞtiinţa a tipărit pe parcursul timpului mai mult de 8.700 de titluri de carte şi reviste ştiinţifice cu un volum de cca 120.000 de coli editoriale, într-un tiraj de peste 26 mil. de exemplare. Un semn distinctiv pentru Ştiinţa este faptul că o bună parte din titlurile de referinţă au văzut lumina tiparului în cadrul a peste 100 de colecţii şi serii tematice.

      Preocupările din ultimul timp sunt axate pe lucrări fundamentale: colecţiile enciclopedice (text şi imagini originale) Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei (în opt volume), Mediul geografic al Republicii Moldova şi Resursele acvatice ale Republicii Moldova (preconizate în patru volume fiecare, cu câte două deja tipărite); colecția Managementul ecologic (în patru volume); colecţiile Academica, Personalităţi notorii, Știință și inovare, în vizorul cărora se află atât moştenirea ştiinţifică, culturală şi spirituală naţională, cât şi cercetările fundamentale şi investigaţiile aplicative competitive de azi; colecţia de antologii selective Literatura din Basarabia în secolul XX (douăsprezece volume, pe genuri literare, cu substanţiale studii introductive); colecţiile de actualitate socioeconomică Strategia schimbării şi Liantul social (cu traducerea unor cărţi elaborate recent în limbi de largă circulaţie în lume); colecţiile literare Moştenire, Antologia unui autor, Câmpul de lectură, Opera aperta, Biblioteca de nord şi Pasărea măiastră; colecţia (utilă şi foarte populară) DŞ – Dicţionare şcolare. În contextul ultimei colecţii şi a colecţiei Dicţionare „Ştiinţa”, lista titlurilor se completează permanent şi se produce o extindere a ariei de preocupări lexicografice, precum şi a altor lucrări diverse, substanţiale din alte domenii, care sunt necesare cititorului de toate vârstele.

      Editura Ştiinţa este astăzi o editură modernă şi activă, tipărind cărţi elegante ca aspect, fundamentale ca substanţă, diverse ca tematică, bine îngrijite sub aspect redacţional şi editorial, originale ca formulă grafică, calitative ca executare poligrafică. Într-un cuvânt, Editura Ştiinţa produce carte conformă exigenţelor timpului. Marca editurii este stilul şi calitatea.

Director: doctor inginer Gheorghe Prini.

Director editorial, redactor-şef: Mircea Ciobanu.

Director tehnic: Veaceslav Curcubăt.

EDITURA STIINTA

Contine 1 produs.

Se afiseaza 1-1 din 1 produs(e)